Algemene Voorwaarden

Marcel Krijgsman Photography maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van DuPho.  Deze algemene voorwaarden van DuPho zijn op alle rechtsbetrekkingen van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt in eerste instantie van de hand gewezen. In overleg kan de voorwaarden van een wederpartij worden toegepast indien niet direct in conflict met de voorwaarden van DuPho.

Bij het aangaan van een samenwerking met Marcel Krijgsman Photography gaat men automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.
Hier vind je de link van Dupho zelf over de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een paar algemene voorwaarden uitgelicht en daarnaast aanvullende voorwaarden:

Gebruik foto

Mocht een foto gebruikt willen worden uit mijn eigen werk door derden, dan wordt de vergoeding gebaseerd op de manier waarop deze foto (of foto’s) gebruikt wordt/worden: soort publicatie, de oplage van de uitgave en het formaat van de foto. Daar dient vervolgens een licentie voor gekocht te worden.

Fotograferen in opdracht

Wanneer de fotograaf in opdracht werkt ligt het voor de hand dat er een vergoeding gevraagd wordt voor de tijd dat de fotograaf werkt, per uur,  per dag of per dagdeel. In dat geval is het gebruikelijk dat er een vorm van gebruik, van licenties, voor de gemaakte foto’s wordt afgesproken die bij de prijs is inbegrepen. Wordt er later gevraagd om de foto’s opnieuw te gebruiken, dan kunnen daar nieuwe afspraken over gemaakt worden.

Promotie fotografisch werk

Ik houd mij het recht voor om mijn fotografisch werk te gebruiken voor voor mijn portfolio, als basis verkrijgen nieuw werk, en promotiedoeleinden zoals haar website, social media zoals Facebook en eventuele wedstrijden. Indien je daar als opdrachtgever niet mee akkoord gaat, maak dit dan kenbaar bij het plaatsen van de opdracht.

Naamsvermelding

Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder zakelijk gebruik is naamsvermelding verplicht, tenzij anders is afgesproken (geen reproductie zonder creditline).

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Ik hecht ook om andere redenen aan het vermelden van mijn naam bij iedere foto:

  • Het is een erkenning voor de bijdrage die ik als fotograaf aan de publicatie heeft geleverd.
  • Het geeft anderen de mogelijkheid mij als fotograaf te benaderen.
  • Het maakt het gebruik van foto’s zonder toestemming moeilijker.

Bij gebruik op social media en/of een website dient Fotocredit: Marcel Krijgsman (voor website incl. hyperlink) bij de foto vermeld te worden. 

Ik stel het zeer op prijs dat foto’s gedeeld worden. Voor online gebruik graag mijn naam (Marcel Krijgsman) of bedrijfsnaam (Marcel Krijgsman Photography) met link naar de website www.marcelkrijgsman.nl erbij vermelden of op social media kun je mij taggen, zoals naar mijn Facebook-pagina: Marcel Krijgsman Photography.

Het niet vermelden van de naam Marcel Krijgsman bij gebruik/publicatie van foto’s kan aangemerkt worden als inbreuk.

Persberichten

Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van foto’s bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de foto’s in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze foto’s. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met foto(‘s) verzendt bij het persbericht te vermelden.

Fotorechten

  • Er is een verschil tussen auteursrecht en gebruiksrecht (toestemming voor gebruik van een werk). Via bepaalde licenties die afgesproken worden tijdens offerte proces kan een foto ‘gebruikt’ worden. Namelijk via het aanschaffen van een dergelijke licentie, ook wel gebruiksrecht genoemd. De foto’s mogen nadrukkelijk niet aan derden beschikbaar worden gesteld voor publicatiedoeleinden.
  • Het auteursrecht berust ten alle tijde bij de fotograaf.
  • Foto’s worden nooit onbewerkt meegegeven. Voor alle foto’s geldt dat je ze gebruikt zoals ik als fotograaf ze bedoelt heeft (je mag dus geen aanpassingen aan het beeld doen, alleen de originele foto mag je tonen). In overleg met mij kan ik wellicht wel het een en ander aanpassen. Deze toestemming kan niet worden afgestaan aan derden.
  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Marcel Krijgsman naast vermelding van de webiste: www.marcelkrijgsman.nl

Betalingen

Betalingen binnen 30 dagen o.v.v. factuurnummer tenzij anders overeengekomen.Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een herinnering verstuurd. Na deze herinnering wordt een incassobureau ingeschakeld en worden alle kosten hiervan doorbelast aan de gefactureerde.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Marcel Krijgsman Photography denkt vanzelfsprekend graag mee en kan daar uiteraard in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. men is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in formaat/dpi zoals overeengekomen, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Aanlevering van de beelden is via WeTransfer, tenzij anders is overeengekomen.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Marcel Krijgsman Photography gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld opnemen in de portfolio op de website. Marcel Krijgsman Photography blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Technische problemen.

Marcel Krijgsman Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment.
Marcel Krijgsman is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomaterialen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft/event, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor er fotomomenten gemist worden. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Yellowbrick indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen. Parkeerkosten voor parkeergarages worden achteraf in rekening gebracht.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Marcel Krijgsman stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Marcel Krijgsman Photography beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

3) Samen spreken we een nieuwe datum voor de shoot af indien mogelijk.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Bij een annulering van de opdracht door de opdrachtgever binnen twee weken voor de afspraak wordt 30% in rekening gebracht. Bij een annuleren binnen vijf werkdagen voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt 80% in rekening gebracht.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien gewenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de namen van klant wordt gezocht.

Disclaimer

Marcel Krijgsman Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Marcel Krijgsman Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Marcel Krijgsman Photography en zijn personeel.

contact opnemen